زندگینامه شعرای ایران زمین

اسامی شاعران ایرانی
نویسنده : حسام امیدی - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٩
 

قبل از ورود اسلام به ایران

1-
زرتشت

2-
مانی(سعی میکنماطلاعاتی بدست بیارم درباره ی این شاعر)

بعد از وروداسلام قرن 8 میلادی

1-
ابن مقفع
2-
بخاری
3-
سیبویه (sibavie)
4-
دینوری(dinawari)
5-
بلاذری(balazori)
6-
نو بخت

قرن 9 میلادی

1-
رودکی
2-
منصور حلاج
3-
ابنخفیف
4-
شهید بلخی
5-
فیروز مشرقی


قرن 10میلادی

1 -
فردوسی
2 -
ابوالسعید ابولخیر
3 -
رودکی(همچنان دراین قرن به زندگی ادامه میداده است )
4 -
ابو منصور دقیقی
5 -
منصور حلاج (همچنان به زندگی ادامه میداده است)
6 -
عنصری
7 -
رابعه بلخی
8 -
عسجدی
9 -
فرخی سیستانی
10-
کسائی مروزی(marwazi)
11-
ابو شکوربلخی
12-
عیوقی
13-
مهستی گنجوی

قرن 11میلادی

1 -
اسد گرگانی
2 -
عمر خیام (همشهری ماست)
3 -
هجویری(hojviri)
4 -
سنائی غزنوی
5 -
عبد الغدیر جیلانی
6 -
منوچهری
7 -
سنائی
8 -
ابوالفضل بیهقی (مورخ)
9 -
ناصر خسرو
10-
بابا طاهرعریان
11-
ربیعا گودرزی
12-
ابوالفرج رونی
13-
نظیم الملک (نویسنده سیاستنامه)
14-
معذی
15-
ازرقی
16-
مسعود سعد سلمان
17-
عثمانمختاری
18-
قطران تبریزی
19-
مقاتل ابن بکری(moghatel)
20-
اسدیطوسی
21-
نظیمی سمرقندی
22-
امام محمد غزالی
23-
ابهری
24-
ابو العباسرابینجانی

قرن 12 میلادی

1 -
ادیبصابر
2 -
عمعق بخارایی(amagh)
3 -
انوری
4 -
فرید الدین عطار نیشابوری(همشهریمن)
5 -
نظامی
6 -
سعدی
7 -
شیخ روزبهان
8 -
عبد القادر گیلانی
9 -
خاقانی شروانی
10-
محمد عوفی
11-
شیروانی
12-
حسن غزنوی
13-
خواجه رشیدالدین وطواط(vatvat)


قرن 13میلادی

1 -
امیر خسروی دهلوی
2 -
شمس تبریزی
3 -
زاهد گیلانی
4 -
خواجه کرمانی
5 -
محمود شبستری
6 -
نجم الدین رازی
7 -
قاضیبیضائی
8 -
ابن یمین
9 -
عطا ملک جوینی

قرن 14میلادی

1 -
حافظ
2 -
عبید زاکانی
3 -
شهین شیرازی
4 -
جنیدشیرازی
5 -
کمال الدین اصفهانی
6 -
جمال الدین اصفهانی
7 -
ابو هادی مراغهای
8 -
غیات الدین

قرن 15میلادی

1 -
جامی
2 -
میر علی شیر نوایی
3 -
شیخبهایی


قرن 16 میلادی

1-
بیدلدهلوی
2-
وحشی بافقی


قرن 17میلادی

1 -
عبد القادر بیدل
2 -
زیب النسامخفی


قرن 18 میلادی

1 -
حزینلاهیجی
2 -
هاتف اصفهانی

قرن 19میلادی

1 -
جلال الدین علی میر ابوالفضل
2 -
محمد تقی بهار
3 -
میرزا اسد الله خان غالب
4 -
میرزاده عشقی
5 -
رضا قلی خان هدایت
6 -
ایرجمیرزا
7 -
ابراهیم پور داوود
8 -
عارف قزوینی
9 -
حسنرشدیه(roshdie)
10-
فرخی یزدی

قرن 20 میلادی (معاصر)

1 -
احمد رضا احمدی
2 -
مهدی اخوان ثالث
3 -
جلال آلاحمد
4 -
احمد اللهیاری
5 -
بزرگ علوی(نویسنده)
6 -
رضا امیر خانی
7 -
ژالهآموزگار
8 -
نادر عنقا
9 -
صادق عنقا
10-
سید اعلان بهار
11-
سیمینبهبهانی
12-
سیمین دانشور
13-
محمود دولت آبادی
14-
هوشنگ ابتهاج
15-
عمادخراسانی(افتخاری دیگر از مردم خراسان)
16-
پروین اعتصامی
17-
فروغفرخزاد
18-
هوشنگ گلشیری
19-
رضا قلی خان هدایت
20-
صادق هدایت
21-
محمداقبال
22-
ایرج میرزا
23-
فرزانه آقایی پور
24-
ترانه جوانبخت(در آینده نهچندان دور در دکه شعر منتظر آثاری ای این شاعر باشید)
25-
محمد رضا شفیعیکدکنی(در دکه ی شعر آثار ایشان را قرار دادم)
26-
احمد کسروی
27-
اسماعیلخویی
28-
محمود کیانوش
29-
ابوالقاسم لاهوتی
30-
هوشنگ مرادیکرمانی
31-
میرزاده عشقی
32-
محمد مختاری
33-
فریدون مشیری
34-
منصورخراسانی
35-
نادر نادر پور
36-
احمد ضابطی
37-
سعید نفیسی
38-
منوچهر سعادتنوری
39-
نیما یوشیج
40-
پژمان بختیاری
41-
محمد جعفر پوینده
42-
نصرترحمانی
43-
رهی معیری(بزودی در دکه شهر آثار این هنرمند را قرار خواهمداد)
44-
یاسمینا رضا
45-
حسن حسینی
46-
جسن رشدیه
47-
بهرامصادقی
48-
کیومرث صابری
49-
سهراب سپهری(بزودی در دکه شهر آثار این هنرمند راقرار خواهم داد)
50-
محمد حسین شهریار
51-
احمد شاملو
52-
داریوششایگان
53-
مهدی شجاعی
54-
فریدون تولایی
55-
آرش حجازی
56-
زویاپیرزاد
57-
حیدر یغما
58-
شمس لنگرودی
59-
بیژنترقی
60-
سیمایاری
61-
رضا حیرانی
62-
حیدر احمدی
63
نادر نادرپور
64-
منوچهر آتشی
65-
سیاوش کسرایی

منبع:

http://www.dehkade-ma.com